Fotogaléria - Itálie 2013 - Ravenna

Autor Jago. Fotogaléria vytvorená 20. 2. 2014 Št 23:18.

Poslední zastávkou na naší letní cestě Itálií byla Ravenna, která leží v oblasti Emilia-Romagna asi 60 km od Rimini. Její historie je dlouhá. Byla založena někdy v 6. století př. n. l., ale já se zaměřím na dějinný úsek, k němuž se váží nejvýznamnější ravennské památky, které jsme navštívili.

Ravenna byla v 5. století sídlem dvou římských císařů – Honoria a Constantia III., po jehož smrti zde od roku 421 vládla jako regentka jeho nevlastní sestra Galla Placidia. Jak známo, v roce 476 n. l. zanikla západořímská říše a její území obsadily germánské kmeny a konkrétně v Ravenně vládl germánský král Odoakar (někdy též Odoaker). Byzantskému císaři Zenonovi se to nelíbilo a snažil se Itálii znovu dobýt. Využil k tomu ostrogótského krále Theodoricha (někdy též Theodericha), jehož Ostrogóti, usídlení v v Dacii a Moesii, byli sice „spojenci“ Byzance, ale v říši dělali samou neplechu – dokonce obléhali i Konstantinopol. Theodorich sice Ravennu dobyl, ale císaři ji nepředal. Naopak, pohodlně se v ní zabydlel a stal se v podstatě na Byzanci nezávislým králem. Jeho nástupci zde vládli až do roku 540, kdy Byzantinci za panování východořímského císaře Justiniána I. Ravennu dobyli.

Třebaže Vizigótové byli Germáni, od nichž bychom jako od „barbarů“ nečekali nic dobrého, v případě Ravenny tomu tak nebylo. Za Theodoricha a jeho nástupců Ravenna kvetla a vznikly zde významné stavby, z nichž osm je zapsáno na listině kulturního dědictví UNESCO. Dlužno poznamenat, že Vizigótové byli křesťané, i když stoupenci ariánského učení, ale protože byli mezi románským obyvatelstvem v menšině, tolerovali i učení katolické a některé stavby byly dokonce postaveny ve dvou verzích – římskokatolické a ariánské. My jsme přijeli do Ravenny hlavně za raně křesťanskými stavbami a unikátními mozaikami, jimiž jsou mnohé tyto stavby vyzdobeny.

Takzvaný Theodorichův palác

Basilika Sant Apollinare Nuovo

Basilika Sant Apollinare Nuovo – interiér

Basilika Sant Apollinare Nuovo – mozaiky

Basilika Sant Apollinare Nuovo - mozaiky

Basilika Sant Apollinare Nuovo,

Basilika Sant Apollinare Nuovo - mozaiky.

Basilika Sant Apollinare Nuovo,

Ariánské baptisterium

Ariánské baptisterium, mozaika v kupoli.

Piazza del Popolo, radnice

Piazza del Popolo,

Bazilika sv. Vitalise.

Bazilika sv. Vitalise.

Bazilika sv. Vitalise.

Bazilika sv. Vitalise – sarkofág na nádvoří.

Bazilika sv. Vitalise – mozaika v apsidě.

Bazilika sv. Vitalise,

Bazilika sv. Vitalise,

Bazilika sv. Vitalise – mozaika

Bazilika sv. Vitalise.

Bazilika sv. Vitalise,

Mauzoleum Gally Placidie

Mauzoleum Gally Placidie

Mauzoleum Gally Placidie

Mauzoleum Gally Placidie

Bazilika sv. Františka,

Bazilika sv. Františka,


Rubriky

Najnovšie komentáre

Fotogalérie

    Náhodná fotografia

    Prejdite na fotografiu Hrad Dunluce

    Všetky fotogalérie


    Obľúbené adresy    Služobný vchod