Fotogaléria - Etruská nekropole v Tarquinii

Autor Jago. Fotogaléria vytvorená 11. 9. 2015 Pia 13:35.

V rámci putování po stopách Etrusků jsme v srpnu 2015 navštívili významné pohřebiště (nekropoli), ležící poblíž města Tarquinie.

Pohřební komory dekorované freskami jsou známy z několika etruských měst, ale pouze v Tarquinii nabývá tento fenomén takových rozměrů a v tak dlouhém časovém období (od konce 7. do 3. století př. n. l.). Takto dekorované hrobky však tvoří jen velmi malou část (asi 3 %) hrobek nacházejících se v Tarquinii. Jsou ve skutečnosti projevem „aristokratické“ třídy té doby, která si jako jediná mohla dovolit luxus dekorování svých hrobek.

Jedná se o podzemní pohřební komory vyhloubené ve skále se svažitým, zpravidla stupňovitým přístupem (tzv. dromos). Ty nejstarší, určené pro pohřeb manželského páru, tvoří malé čtyřúhelníkové komory s dvakrát zkoseným stropem. V helénistické době už jsou hrobky prostornější, aby do nich mohl být pohřben celý rod.

První hroby s freskami byly objeveny již v době renesance a v současnosti jich známe asi 200. Mnohé z nich však byly po svém objevení opět vyplněny zeminou, protože v té době se mělo za to, že je to nejlepší možný způsob, jak jejich výzdobu uchovat. Dneska můžeme vstoupit jen asi do šedesáti.

Malby v hrobce jsou velice významné, protože velmi realisticky ilustrují život a smrt Etrusků. V nejstarších hrobkách jsou dekorace omezeny na štít na zadní stěně, ale okolo roku 530 př. n. l. již malby pokrývají všechny stěny komory a zobrazují scény z každodenního života tehdejší aristokracie: hostiny, tance, lov, atletické hry a pohřební obřady na počest zesnulého.

Povaha maleb odráží primitivní pojetí smrti, podle nějž zesnulý žije na místě, kde je jeho tělo uloženo k odpočinku. Styl maleb, který je staršího data, naznačuje, že mezi malíři dekorujícími etruské hrobky bylo mnoho umělců ze zahraničí, zejména z východního Řecka, kteří sem emigrovali z asijské Ionie.

Od druhé poloviny 6. století př. n. l. můžeme na malbách pozorovat známky nového pojetí smrti, za něž vděčí vlivu řecké kultury. Figurální scény jsou nyní situovány do světa smrti a jsou plné hrozivých démonů a osobností řecké mytologie.

Počet nových hrobek vyzdobených malbami poklesl poté, co se Tarquinie dostala do sféry vlivu Říma. Z konce 3. století př. n. l. je už jen pár příkladů takových hrobů.

 Hlavní tarquinijská nekropole je situována na vrchu Monterozzi. Dodnes zde bylo nalezeno více než 6000 hrobů, převážně vyhloubených ve skále a zastřešeným tzv. tumuly (podle obrázku na naučné ceduli byly kuželovitého tvaru a připomínaly chýše), které však už dnes nejsou k rozeznání. Pro veřejnost je přístupný sektor zvaný Calvario (Kalvárie), který je díky významné skupině dekorovaných hrobek znám již od 19. století. Nadace Lerici milánské polytechniky zde provedla v letech 1959 – 1970 řadu geofyzikálních výzkumů, při nichž bylo objeveno kolem tisícovky podzemních hrobů, přičemž v asi padesáti z nich jsou patrné stopy maleb.

V současnosti je na Calvario asi dvacet hrobů přístupných veřejnosti. Jsou zakryty malými moderními stavbami zvanými „casette“, které je chrání před deštěm. Malby je třeba zachovat pro příští generace, ale také je žádoucí umožnit současníkům, aby je spatřili. V prostorách hrobek je nezbytné udržovat dlouhodobě stabilní klima, proto jsou od návštěvníků odděleny průhlednými stěnami. Některé hrobky jsou pojmenovány podle svých charakteristických maleb, některé podle významných osobností, ale některé mají pouze evidenční číslo.

Fotografování sice zakázáno není, ale s bleskem je díky nepříjemným odrazům obtížné. Hrobku je sice možné stisknutím vypínače osvětlit, ale intenzita světla je minimální. Získané obrázky proto nejsou příliš kvalitní, objektiv bylo nutno přitisknout na sklo.

TOMBA BARTOCCINI

TOMBA DEI BACCANTI (Hrobka bakchantů)

TOMBA DEI LEOPARDI (Hrobka leopardů)

TOMBA DELLA CACCIA AL CERVO (Hrobka honu na jelena)

TOMBA CLAUDIO BETTINI

TOMBA MARIO MORETTI (č. 5591)

TOMBA DEL GORGONEION

TOMBA CARDARELLI

TOMBA 5636

TOMBA 5636

TOMBA MASSIMO PALOTINO (č. 3713)

TOMBA DEL FIORE DI LOTO (Hrobka lotosového květu)

TOMBA DELLE LEONESE (Hrobka lvic)

TOMBA DELLE LEONESE (Hrobka lvic)

TOMBA DEI GIOCOLIERI (Hrobka hráčů)


Rubriky

Najnovšie komentáre

Fotogalérie

    Náhodná fotografia

    Prejdite na fotografiu Zlatá alej.

    Všetky fotogalérie


    Obľúbené adresy    Služobný vchod